مهاجرت به استان ساسکاچوان

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق نیروی ماهر خارجی-  استان ساسکاچوان

استان سسکچوان (ساسکاچوان) Saskatchewan کانادا یکی از موفق ترین استان های این کشور که پوشیده ازدریاچه ,جنگل  مزرعه , رود و با طبیعنی بسیارزیبا میباشد و  در امر کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری  است .سسکچوان از نظر جغرافیایی در قلب آمریکای شمالی واقع شده است. از شرق و غرب با استان منیتابا و آلبرتا و در جنوب با ایالت منیتابا و داکتای شمالی همجوار است. اقتصاد سسکچوان فرصتهای بسیاری در حیطه‌های مختلف شغلی و سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

. دو شهر بزرگ این استان رجینا    Reginaو  ساسکاتون Saskatoon میباشد.  بدیهی است که این استان به همین دلیل علاقه خاصی به جلب کشاورزان و دامداران حرفه ای جهان دارد   برنامه استانی کار آفرینی استان ساسکاچوان به متقاضیان و خانواده های آنان این فرصت را می دهد تا از طریق ایجاد کسب و کار و یا خرید کسب و کار موجود در استان ساسکاچوان اقامت دائم کانادا را دریافت نمایند.

پیشنهاد کار از کارفرما

این طبقه، برای کارگران ماهر، حرفه ای ها و مدیرانی است که یک پذیرش برای کاری دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای استان ساسکاچوان دریافت داشته اند.

امتیازات این برنامه

  • بدون نیاز به مهارت در زبان انگلیسی

نیاز های این برنامه :

  • کسب 60 امتیاز از 100 امتیاز ارزیابی استان ساسکاچوان
  • دارا بودن امتیاز زبان (CLB4)
  • تکمیل دوره تحصیلات متوسطه حداقل به مدت یک سال
  • دارا بودن یک سال سابقه کار در 10 سال گذشته مورد تایید NOC (0,A,B)

s1

شرط مهاجرت استانی از طریق تجاری:

حداقل ۳ سال سابقه مالکیت و مدیریت شرکت تجاری خصوصی و غیر خصوصی و یا فقط مدیریت یک شرکت تجاری و یا دولتی
حداقل دارایی خالص شخصی ۳۰۰۰۰۰ دلار کانادا
دیدار اکتشافی از استان به مدت ۵ روز قبل از انجام مصاحبه و شرکت در یک سمینار و مصاحبه با مقامات اداره مهاجرت استان جهت آشنایی به جنبه‌های مختلف زندگی و کار در سسکاچوان
ارایه یک طرح تجاری کامل و یک طرح برای اقدامات بعد از اقامت
پرداخت ۷۵۰۰۰ دلار کانادا به دولت سسکاچوان به عنوان سپرده و امضا یک قرارداد که بر طبق آن متقاضی متضمن می‌شود که طرح تجاری پس از ورود را به اجرا خواهد گذارد. چنانچه متقاضی به مفاد قرارداد عمل نماید، مبلغ سپرده به او مسترد خواهد شد.
حداقل ۱۵۰۰۰۰ دلار کانادا سرمایه گذاری جهت تاسیس یک موسسه تجاری جدید و یا خرید یک موسسه تجاری از پیش تأسیس در استان بعد از دریافت اقامت و حضور فعال و موثر روزانه در اداره موسسه تجاری فوق
سن، تحصیلات و دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه عوامل تعیین کننده‌ای نخواهد بود چنانچه متقاضی واجد سایر شرایط مندرج در بالا باشد.

مزایای زندگی در سسکاچوان

اقتصاد سسکاچوان یکی از قوی‌ترین و فعال‌ترین در کانادا می‌باشد
هزینه پایین مالکیت و اداره تجارت
مرکزیت جغرافیایی استان و دسترسی به بازارهای تجارت در کانادا و آمریکا
رسیدگی نسبتا سریع به فایل مهاجرت متقاضیان
هزینه نسبتا پایین خرید و یا اجاره منزل

SINP In-Demand Occupation List

NOC 2006  Equivalent  NOC 2011 Code NOC 2011 Title Mandatory (Compulsory) Certification or Licensing
213 0213 Computer and information systems managers No
314 0423 Managers in social, community and correctional services No
513 0513 Recreation, sports and fitness program and service directors No
721 0714 Facility operation and maintenance managers No
8251 0821 Managers in agriculture No
1224 1224 Property administrators No
1225 1225 Purchasing agents and officers No
1211/1413 1252 Health information management occupations No
2161 2161 Mathematicians, statisticians and actuaries No
2171 2171 Information systems analysts and consultants No
2221 2221 Biological technologists and technicians No
2225 2225 Landscape and horticulture technicians and specialists No
2231 2231 Civil engineering technologists and technicians No
2232 2232 Mechanical engineering technologists and technicians No
2244 2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors No
2253 2253 Drafting technologists and technicians No
2212/2255 2255 Technical occupations in geomantic and meteorology No
7253 7253 Gas fitters No
7312 7312 Heavy-duty equipment mechanics No
7321 7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers No
7332 7332 Appliance servicers and repairers No