کارگرغیرماهرو نیروی با جند مهارت

این برنامه برای متقاضیانی است  که در سطح نیمه  ماهر و یا چند مهارت در استان بریتیش کلمبیا کار میکنند:

امتیازات این برنامه :

عدم نیاز به تجربه کاری بالا

عدم نیاز به سطح بالای زبان انکلیسی

الزامات این برنامه :

دارا بودن یک کار پیشنهاد کاری تمام وقت دراستان بریتیش کلمبیا. در زمینه توریسم . گردشکری و هتلداری – حمل و نقل و یا صنایع غذایی

تعهد کار برای کارفرما به طور حداقل 9 ماه متوالی

نیاز به حداقل زبان انگلیسی

نیاز به حداقل سطح تحصیلات

دارا بودن یک سطح درآمد قابل رقابت در استان بریتیش کلمبیا

Application Process